Ochrana údajů

Jsme potěšeni Vaší návštěvou na webových stránkách hamplpetr.cz a také Vaším zájmem. Bereme ochranu Vašich soukromých údajů vážně a chtěli bychom, abyste se při návštěvě našich internetových stránek cítili dobře. Ochrana Vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás důležitou záležitostí, kterou při našich obchodních procesech bereme na zřetel. Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy webových stránek, jsou v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a nejsou poskytovány třetím osobám.

Bezpečnost

Snažíme se o maximální technické a organizační bezpečnostní opatření, abychom chránili Vaše uvedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob.

Právo na informace

Na požádání Vám podle možnosti obratem a písemně oznámíme, zda a jaké osobní údaje máme o Vás zaznamenané. Pokud by navzdory všem snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme.

Pokud máte otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete je směřovat na hampe@email.cz, kde Vám jsme k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.

Kodex ochrany údajů

Získávání a zpracovávání osobních údajů

Když navštívíte webové stránky hamplpetr.cz, nezaznamenávají naše webové servery žádné informace o Vaší návštěvě. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace, přihlášení k odběru novinek, nebo nákupu v e-shopu.

Použití a postoupení osobních údajů

Skryté světy používají Vaše osobní údaje na zákaznickou administrativu, na ankety týkající se produktů a na marketingové účely vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu potřebný.

Údaje, které zadáváte v objednávce na e-shopu hamplpetr.cz jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako kupujícího. Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi. Vaše detailní osobní data i údaje o nákupech jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.
 

Možnost odhlášení

Chceme Vaše údaje použít k tomu, abychom Vás mohli informovat o nových produktech, případně zjistit váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje podle toho zablokovat. V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.

Cookies

Skryté světy nepoužívají cookies.

Pokud máte dotazy, kontaktujte nás prosím na hampe@email.cz