Petr Hampl

    

Rezervační kalendář pro výtvarné kurzy fresky, sgrafita a mozaiky. Podrobné informace o kurzech najdete v popisu produktů na e-shopu. Kurzy se konají vždy první víkend v měsíci.

MALBA NA ZAKÁZKU

Autorská malba do Vašeho soukromého a firemního interiéru nebo na fasádu Vás odliší.

RESTAUROVÁNÍ NÁSTĚNNÝCH MALEB

Nemusíte bydlet na zámku, abyste mohli být obklopeni hodnotnými nástěnnými malbami. Možná i Vaše stěny skrývají kus historie. Licenci ministerstva kultury na restaurování nástěnných maleb mám od roku 1997.

MOZAIKA

Autorské mozaiky z ručně štípaných kamenných a skleněných mozaikových kostek.

NÁSTĚNNÁ MALBA A SGRAFITO

Klasické renesanční techniky monumentální malby freska a sgrafito jsou v dnešní době téměř zapomenuty. Přesto jsou to techniky, jejichž tradice trvá po staletí.

KURZY FRESKY A SGRAFITA

Přijďte na jednodenní kurz fresky, nebo sgrafita. Vyzkoušíte si, jak se maluje do vlhké omítky barevnými pigmenty, naučíte se, jak se dělá sgrafito proškrabáváním do omítky. Kurzy probíhají nepravidelně, dle zájmu uchazečů.

KURZ MOZAIKY

Kurzy mozaiky pořádáme od roku 2011 pro studenty Fakulty restaurování v Litomyšli Univerzity Pardubice ve spolupráci s Františkem Tesařem, který byl od 60. let vedoucím mozaikárny Uměleckých řemesel. Pro veřejnost pořádám víkendové kurzy mozaiky v ateliéru Praze.

Petr Hampl

Restaurování nástěnných maleb / licence MK ČR čj.: 7.429/97 V rozsahu restaurování uměleckořemeslných nástěnných maleb.

MgA. Petr Hampl

*1975

Petr Hampl se věnuje malbě, technikám nástěnné malby a jejich restaurování. Po střední uměleckoprůmyslové škole studoval restaurování nástěnných maleb v Litomyšli a poté Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v ateliéru malby u p. prof. Pavla Nešlehy. Věnuje se převážně fotorealistické malbě, seznámil se s ikonopisem, vyučuje techniku fresky, sgrafita a mozaiky. Své obrazy vystavoval na samostatných i skupinových výstavách v Praze, Lounech, Olomouci, ale i Štrasburku, nebo v Londýně. Na realistické malbě ho zajímá povrch předmětů. Jejich materiálové vlastnosti, lesk, barva a krása. Kreslí asfaltem na měděný plech. Zajímá ho samotný proces nezobrazivé lineární kresby, její průběh v čase a příběhy, které jsou do linií vepsány. V čárách vnímá také jejich rytmizování i melodičnost, která je vyjádřená sílou tahu. Vytváří lineární nepředmětné kompozice, které mají organický, biomorfní charakter.

KONTAKT

Kontaktujte mě prosím prostřednictvím kontaktního formuláře, nebo pište na e-mail: info@hamplpetr.cz

Blog

Shop