Kurz mozaiky

Nejznámější příklady mozaikové výzdoby nalezneme v antickém a byzantském umění, nebo v raně křesťanském období v Itálii. Kamenná mozaika se vyskytovala na podlahách paláců a byla symbolem luxusu, skleněná mozaika se později používala na výzdobu stěn chrámů v Raveně, nebo v Benátkách. Kamennou mozaiku je možné umístit do interiéru, nebo na fasádu.  Kombinace kamenných a skleněných mozaikových kostek dodává mozaice výrazný barevný akcent štípaného barevného skla, které navíc rozehrává na povrchu mozaiky zajímavou hru světelných odlesků.

V teoretické části kurzu se studenti seznámí s historií české mozaiky se zaměřením na 19. a 20. století, dále se způsobem kladení mozaikových kostek a postupy při převádění malířské předlohy do techniky mozaiky. V praktické části kurzu se studenti seznámí se štípáním kamenných a skleněných mozaikových kostek a každý si vytvoří mozaiku dle předlohy, nebo vlastního návrhu.

 Předpokládané časové rozmezí kurzu: pá-ne

Workshop probíhá ve spolupráci s mozaikářem Františkem Tesařem (od 60. do 90. let byl vedoucím mozaikářské dílny Uměleckých řemesel)