Restaurování nástěnných maleb v Regionálním muzeu v Kolíně

Restaurování Kolín

Restaurování dekorativní nástropní výmalby, štukové výzdoby, kamenných ostění portálů a kamenného sloupu v interiéru a na uliční fasádě objektu regionálního muzea v Kolíně, (Veigertův dům), Karlovo náměstí 8.

Rozlehlý měšťanský dům na hlavním kolínském náměstí nazývaný též “Veigertovský dům” byl založen ve druhé polovině 13. století. Majitelem domu byl v letech 1494–99 Jakub Krčín st. z Jelčan, dědeček Jakuba Krčína z Jelčan. V letech 1707–35 dům vlastnil městský úředník a pozdější správce radovesnického panství Pavel Samuelis a v této době byla nejspíše uskutečněna významná barokní přestavba, kterou připomíná štuková výzdoba na klenbách průjezdu a dvou místností v přízemí.

V letech 1757 – 1858 byl dům majetkem členů zámožné rodiny Veigertovy. Do dnešní pozdně klasicistní podoby byl dům přestavěn v roce 1863 nákladem obchodníka Josefa Turnau.

V roce 1935 bylo ve druhém poschodí otevřeno druhé kolínské muzeum, později známé pod názvem „LUSK“ (Literární a umělecké sbírky města Kolína), které bylo na počátku 50. let 20. století po sloučení s Regionálním (původně městským) muzeem rozšířeno do celé budovy. V roce 1983 bylo muzeum uzavřeno z důvodu rekonstrukce, kterou ovšem v letech 1990–2014 přerušil dlouhý restituční spor.

TOP