Restaurování kamenné mozaiky na památníku obětem pražského povstání, Praha-Barrandovské terasy

Památník se nachází na ostrohu při pěší cestě, stoupající od Barrandovského mostu k Barrandovským terasám, mezi ulicí Zbraslavská a K Barrandovu.

Mozaiková výzdoba má rozměry 428x197cm. Mozaiku vytvořilo Ústředí uměleckých řemesel v roce 1988. Autorem předlohy je Akademický malíř Martin Sladký. Mozaika je provedena z nepravidelných lomových kamenů. Zobrazuje skupinu čtyř ležících bojovníků v civilním oděvu s puškami, z nichž tři míří zbraněmi přes barikádu, čtvrtý podává nabitou zbraň. Celý výjev je umístěný v levé části betonového panelu a pokrývá cca dvě třetiny jeho plochy. V pravé části panelu se nacházela bronzová pamětní deska se jmény padlých, která byla v minulosti odcizená. Po zničení plastové náhrady bronzové desky rozhodla radnice MČ Prahy 5 pamětní desku již neobnovovat.

Lokálně došlo k uvolnění a vypadnutí lomových kamenů. Povrch kamenů byl ztmavlý, znečištěný prachovým depozitem a exhalacemi. Na povrchu kamene se nacházelo biologické napadení lišejníky a lokálně výluhy uhličitanu vápenatého z betonu, které tvoří až několik milimetrů silné bělavé krusty. Povrch mozaiky i betonového monolitu byl poničený sprejovým grafitti. V ploše mozaiky to byly sprejové nápisy v růžové a šedé barvě. V pravé dolní části se nacházel silný bílý nátěr. V levém horním rohu byly vypadlé mozaikové kameny včetně několik centimetrů silného podkladového cementového lůžka.

Mozaika byla restaurovaná během projektu: Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene – projekt MK NAKI II, kód DG16P02M056

Návrh na restaurování: Mgr.art. Jan Vojtěchovský

Zásah provedli: MgA. Petr Hampl, MgA. Barbora Viková, Marián Grančák student FR UPCE

Odborné konzultace: Mgr. art. Jan Vojtěchovský, Ph.D., Ing. Irena Kučerová, Ph.D.

Termín započetí a ukončení akce: červen – říjen 2019

TOP