Restaurování mozaiky na průčelí hotelu Evropa, Václavské náměstí, Praha 1

Restaurování mozaiky hotel Evropa

Mozaika se nachází na průčelí hotelu Evropa na Václavském náměstí, Praha 1.

Exteriérová skleněná mozaika byla vytvořena v dílně Viktora Foerstera v roce 1905 podle návrhu Bedřicha Bendelmayera. Na lunetové mozaice ve štítě průčelí fasády je v secesně stylizovaném písmu proveden nápis „HÔTEL“.

Ve spodní části mozaiky a ve vlysech nad okny pod balkonem se nachází stylizované květinové motivy.
Působením klimatických podmínek mělo za následek vznik trhlin v mozaikové výzdobě a následné zatékání do osazovacího lůžka a do zdiva. Nejzávažnější poškození představovaly dvě velké horizontální praskliny kopírující vnitřní železnou výztuhu zdiva. Tento defekt byl opakovaně restaurován od 50. let 20. stol.
Na povrchu mozaikových kostek a ve spárách došlo k usazování nečistot.

Spolupráce na restaurování mozaiky: MgA. Barbora Viková, MgA. David Svoboda

TOP