Restaurování mozaiky na náhrobku J. Tumpacha na Vinohradském hřbitově v Praze

restaurování mozaiky Tumpach

Mozaiková výzdoba na náhrobku stavitele Jana Tumpacha má rozměry 175 x 70 cm. Mozaika vznikla v dílně Jana Tumpacha v roce 1937. Autorem předlohy je význačný český malíř Jan Zrzavý.

Mozaiková výzdoba představuje stojící ženskou postavu v růžovo modré antické říze, držící v rukou zlatou amforu zdobenou růžovým ornamentem. Ve zlatých vlasech má vpletený zelený věnec s růžovými květy. Postava stojí před nikou šedé barvy, okolní pozadí je modré, dekorované tmavšími modrými květy. Celý výjev je umístěn do šedo-červeno-zlatého jednoduchého rámu. V pravém dolním rohu je mozaika signována „Jan Zrzavý“.

Projekt, v rámci kterého je dílo restaurováno: Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene – projekt MK v rámci programu NAKI II, kód DG16P02M056

Návrh na restaurování: MgA. Petr Hampl, Mgr.art. Jan Vojtěchovský

Zásah provedli: MgA. Petr Hampl, MgA. Barbora Viková

Odborné konzultace: Mgr. art. Jan Vojtěchovský, Ph.D., Ing. Irena Kučerová, Ph.D.

Termín započetí a ukončení akce: červen – říjen 2018

TOP