Restaurování nástěnné a nástropní malby v průjezdu činžovního domu Bělehradská 306/53, Praha 2

restaurování Bělehradská

Ve vstupní části činžovního domu Bělehradská 53, Praha 2 se nachází nástěnná a nástropní malba, která vychází z architektonického členění prostoru klenebních polí, meziklenebních pásů, sloupů, pilastrů a stěn.

Na stěnách jsou iluzivní malby, zobrazující v centrální části jednotlivých polí kamenné zahradní vázy na soklu s bohatou květinovou výzdobou. V pozadí vázy je průhled do krajiny se stromy a nízkou vegetací. Na klenbě a v meziklenebních pásech se nachází ornamentální malířská výzdoba, představující drobnokresebnou, osově symetrickou grotesku z rozvilin, rostlinných a figurálních motivů. Sloupy mají hlavice plasticky zdobené perlovcem a vejcovcem. Dříky sloupů jsou malířsky zdobeny mramorováním.

Nástropní a nástěnná malba byla v celém rozsahu znečištěna prachovými deposity. Na kolmých stěnách s iluzivní malbou se barevná vrstva sprašovala a uvolňovala se od podkladu v šupinkách. V 1/3 klenby, v části nad schody a nad zvýšeným podlažím, došlo v minulosti k zatékání vlivem havárie a k rozsáhlému narušení omítkové vrstvy a malby. Barevná vrstva byla degradovaná, odlupovala se v šupinách i s omítkovou vrstvou a tvořila puchýře. Z velké části už malba zcela chyběla. Iluzivní mramorování sloupů bylo opatřeno lakem, který byl ztmavlý, barevná vrstva se místy odlupovala v šupinkách.

Restaurování bylo realizováno z iniciativy bytového družstva za finanční podpory z grantového programu hl. m. Prahy v roce 2017.

TOP