Restaurování nástropní malby na Smíchově

Ve vstupní části činžovního domu Na Celné 4/721, Praha 5 se nachází nástropní malba, která vychází z členění stropu centrálním zrcadlem, lemované profilovaným štukovým rámem obdélníkového půdorysu.

Malba po obvodu centrálního zrcadla představuje iluzivní geometrické členění mřížováním, které je doplněno rostlinným motivem. Malbu v zrcadle tvoří rozeta kolem centrálního osvětlení, rámování po obvodu zrcadla a další dekorativní prvky se dochovaly pouze ve fragmentu.

Nástropní malba byla překryta monochromními  hlinkovými nátěry. V omítce a na štukovém rámu zrcadla se objevují drobné praskliny a vlasové trhliny. Malba se pod druhotnými nátěry dochovala pouze fragmentárně, zejména v části centrálního zrcadla je značně degradovaná.        

Postup restaurátorských prací: Mechanické odstranění druhotných přemaleb pomocí skalpelů a skelných vláken. Konsolidace malířské výzdoby. Vytmelení defektů vápennými štuky. Retušování malby imitativním způsobem a rekonstrukce dekorativní malby dle dochovaného originálu.

Spolupráce: MgA. David Svoboda

TOP