Seminář a workshop - Restaurování mozaik ze skla a kamene

seminář restaurování mozaik ze skla a kamene
Česká mozaikářská škola je fenoménem výtvarného umění 20. století. Mozaikáři v Čechách a na Moravě v této době pracovali především z místního skla a kamene. Tento materiál dává české mozaice zajímavý výtvarný výraz, a to díky nerovnoměrné velikosti mozaikových kostek, jejich tvarům a charakteru povrchu.
 
Velké množství mozaikových děl vzniklo v době komunistického režimu a posloužilo jako výzdoba interiérů a exteriérů novostaveb veřejných budov. Přestože zdaleka ne všechna díla však s ideami tehdejšího režimu souvisí, řada z nich v současnosti mizí z veřejného prostoru. Po roce 1990 se tak dělo především kvůli nevhodné ideové náplni, dnes spíše v souvislosti s obnovou budov, hlavně při zateplování fasád.
 
Mozaiková tvorba byla od 90. let 20. stol. opomíjená a i mozaiky od významných autorů jsou dnes ve špatném stavu. Fakt, že česká mozaika obsahuje mnoho kvalitních výtvarných děl, je ale nesporný. Náš projekt chce k rehabilitaci tohoto odvětví přispět seznámením s jednotlivými díly, hlubším poznáním užívaných technik, technologií a materiálů, stejně jako základním nastavením restaurátorských postupů a přístupů. Všem těmto tématům by se měl věnovat i tento seminář a workshop.
 

Program

Čtvrtek 28. 4. 2022
09:00—10:00 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ
10:00—10:10 ZAHÁJENÍ – uvítací slovo děkana fakulty Radomíra Slovika
10:10—10:30 Jan Vojtěchovský – Představení projektu, v rámci nějž je workshop pořádaný
10:30—11:00 Vladislava Říhová – Specializovaná mapa exteriérových mozaik 20. stol. na území České republiky
11:00—11:30 Brigita Kürtösi – Bedding mortars of the late 19th and beginning of 20th century in Hungary and Bohemia
11:30—12:00 Blaž Šeme – Movable supports for detached mosaics in Slovenia: historical overview and current practice
12:00—13:30 POLEDNÍ PŘESTÁVKA
13:30—14:00 Zuzana Křenková / Vladislava Říhová – Nové objevy v archivech zahraničních mozaikářských firem Příklady a mechanismy výzkumu
14:00—14:30 Anna Fialová – Odstranění graffiti z mozaikového skla
14:30—15:00 Josef Červinka – Restaurování mozaiky Bohumila Matala „Přítomnost člověka“ Využití replik mozaikového skla
15:00—15:30 COFEE BREAK
15:30—16:00 Barbora Viková – Restaurování skleněných mozaik v epoxidovém loži Ukázka postupů při restaurování mozaikových panelů „Žena-květ“ od Jaroslava Bejčka a „Racek“ a „Strom“ od Jaroslava Petráčka
16:30—17:00 Jan Vojtěchovský – Možnosti restaurování skleněných mozaik „in situ“ Ukázky restaurátorských postupů na příkladech mozaik na průčelích kostelů Panny Marie Růžencové v Českých Budějovicích a Nanebevzetí Panny Marie v Táboře-Klokotech
17:00—17:30 Adéla Škrabalová / Petr Hampl – Možnosti restaurování kamenných nástěnných mozaik Ukázky restaurátorských postupů na příkladech mozaiky „Ptačí rodina“ od Ludmily Jandové a mozaiky na památníku Pražského povstání v Praze-Barrandově
17:30—18:00 DISKUSE A UKONČENÍ ODPOLEDNÍHO BLOKU
 
Pátek 29. 4. 2022
09:00—09:30 Irena Kučerová – Typologie skleněných kostek využívaných v poválečné umělecké mozaice v Československu Přednáška s ukázkou skel
09:30—10:00 Anna Fialová – Ukázky pracovních postupů při odstraňování graffiti z mozaikového skla
10:00—10:30 COFEE BREAK
10:30—12:00 Petr Hampl / Barbora Viková / Jan Vojtěchovský – Demonstrace přípravy mozaikového materiálu a jeho skladby při tvorbě skleněné, kamenné a kombinované mozaiky
12:00—13:30 POLEDNÍ PŘESTÁVKA
13:30—14:00 Adéla Škrabalová / Jan Vojtěchovský – Prohlídka zrestaurované mozaiky Ptačí rodina od Ludmily Jandové v Ulici Lidická.
 
 

Praktické informace

Příjezd autem
Příjezd vlakem/autobusem
Vlakem do České Třebové, potom autobusem z nádraží v České Třebové na zastávku Litomyšl, zámek
 
Konferenční poplatek:
Seminář i workshop jsou bez poplatku.
 
Kontakty na pořadatele:
Adresa: Fakulta restaurování, Univerzita Pardubice, Jiráskova 3, 570 01 Litomyšl, Czech Republic
E-mail: jan.vojtechovsky@upce.cz
 
Registrace :
Registraci je možné uskutečnit pomocí přihlášky, kterou naleznete na webu Fakulty restaurování Univerzity Pardubice.
Fakulta restaurování Univerzity Pardubice, náměstí Václava Havla 8, 570 01 Litomyšl
TOP